کد صلوات شمار برای وبلاگ
//--> آبان 89 - مائــده الهی
سفارش تبلیغ
صبا

مائــده الهی

                                         بسم الله الرحمن الرحیم

در اینکه انسان باید در زندگی خود به قانونی مقید و پایبند باشد حرفی نیست و در این مورد فرقی بین افراد نیست چرا که این امر جزء نیازهای ضروری هر فرد و جامعه ای است. این قانون نام دیگرش دین است.  ادامه مطلب...

نوشته شده در شنبه 89/8/29ساعت 12:48 صبح توسط <رهگذر> نظرات ( ) |

                                                   بسم الله الرحمن الرحیم

                دفاع از عقیده تا پای جان

هستند، افرادی که اگر در شرایط خاصی قرار بگیرند دست از تمامی مقدسات و عقاید خود بر میدارند. این گونه افراد حتی اگر در محیطی، غیر محیط زندگی خود قرار بگیرند باز هم اینگونه رفتار میکنند. مثلاً اگر در شهر خود باشند یکجور و اگر در شهر دیگری باشند جور دیگرند. ایمان این افراد تابع زمان و مکان است و خود آنان نیز شخصیتی ناپایدار دارند. اما همه انسانها یکسان نیستند، کسانی نیز هستند مانند شهدای گرانقدر که تا پای جان در دفاع از عقیده خود پایداری میکنند ، آنان دست از جان برمیدارند اما دست از عقیده خود هرگز.داستانی  که در اینجا میخوانید تنها یک نمونه از افرادی است که جان خود را در مقابل حفظ یکی از ارزشها از دست داده است. 

                                            حیا و عفت

در زمان قدیم در بصره مردی به نام برقعی خروج کرد. گروهی از زنگیان و مردمان اوباش و بی دین زیر پرچمش گرد آمدند و او جان ومال مردم را به زنگیان بخشید. در این هنگام آن گروه یاغی به شهر هجوم بردند و دختری علوی از اهالی بصره را گرفتند و خواستند به وی تجاوز کنند، برقعی هم آنان را از این کار زشت باز نداشت. آن دختر جوان چون چنین دید گفت: ای پیشوا مرا از دست زنگیان بستان، تا دعایی به تو بیاموزم که هیچ گاه شمشیر بر بدن تو اثر نکند. برقعی دختر را پیش خود خواند وگفت : آن دعا را به من بیاموز. دخترک گفت: تو اول شمشیرت را با تمام قدرت بر بدن من آزمایش کن، تا چون بر من کارگر شد یقین کنی که به سبب این دعا است و قدر آن را بدانی. برقعی از جا برخواست و شمشیر خود را با شدت هر چه تمام تر بر بدن آن دخترک فرود آورد. و آن دختر در آن حال بیفتاد و دیده از جهان فرو بست. رهبر زنگیان از کار خویش پشیمان شد و دریافت که مقصود آن دختر حفظ عفت و پاکدامنی بوده و بدین ترتیب خواسته خود را از بی حرمتی محفوظ نماید.

 ( میر امام - سید مرتضی- داستانها و پندهای عبرت انگیزص55)

 و این داستان در مورد حفظ سایر ارزشها به شکلهای دیگر    همچنان ادامه دارد...


نوشته شده در پنج شنبه 89/8/27ساعت 4:59 عصر توسط <رهگذر> نظرات ( ) |

                              بسم الله الرحمن الرحیم

                             اهمیت مباحث اعتقادی

یکی از مهم ترین بخش های زندگی یک فرد که تأثیر بسیاری در امور زندگی او دارد مربوط به اعتقادات وی می باشد. ارزش و اهمیت اعتقادات وضرورت پرداختن به مسائل اعتقادی وقتی نمودار می شود که انسان درمی یابد هیچ حرکت کوچک یا بزرگی از انسان صادر نمی شود مگر این که حتماً نوعی اعتقاد در پشت آن قرار دارد؛ چه انسان متوجه این امر باشد یا نباشد.

 به عنوان مثال شخصی که می گوید من مسلمانم ولی از انجام گناه ابائی ندارد در حقیقت او از نظر توحیدی به خدائی اعتقاد دارد که آن خدا با کارهای او مشکلی ندارد و او را در انجام گناه معذور می داند. به عبارت دیگر چنین شخصی خود، خدای خود را آنطور که دوست دارد تعریف می کند نه آن طوری که خداوند، خود را معرفی کرده است.


نوشته شده در چهارشنبه 89/8/26ساعت 9:23 صبح توسط <رهگذر> نظرات ( ) |

                                                       بسم الله الرحمن الرحیم

به نظر شما آیاانسان حتماً باید به دین معتقد باشد؟ آیا دین نقشی در سختی و آسانی زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد؟جواب شما چه مثبت و چه منفی باشد دلیلتان چیست؟ مگر همه افراد بی دین زندگی سخت و همه افراد دیندار زندگی راحتی دارند؟

مگر دین چه مشکلی از مشکلات بشر را حل کرده یا می کند که هر کس خود را ملزم به برگزیدن یک دین و پیروی از آن کند؟افراد دین گرا یا دین گریز چه دلیلی برای کار خود دارند؟ اینها و دهها سؤال دیگر در همان ابتدای کار ذهن هر شخصی که در زندگی هدفدار است را به خود مشغول می کند.پاسخ شما به این سؤالات چیست؟


نوشته شده در چهارشنبه 89/8/26ساعت 9:12 صبح توسط <رهگذر> نظرات ( ) |


Design By : Pichak